نارین‌قلعه مهمترین و دیدنی‌ترین بناى تاریخى شهرستان میبد یزد است. بعضی این کهن دژ را سرآغاز شروع آبادانی یزد می‌دانند.

این قلعه که کاملا از خشت خام ساخته شده به مساحت ۳ هکتار می باشد. بنای آن در ۷ طبقه و داراى برج و بارو متعدد است و بالاى تپه‌اى مسلط بر شهر میبد قرار دارد.

بعضی‌ها نارین قلعه را همان دژ سفید شاهنامه فردوسی می‌دانند، در دوره‌های مختلف تاریخی به عنوان ارگ حکومتی یا دژ نظامی استفاده می‌شده است . اوج اقتدار این قلعه مربوط به دوره ساسانیان و پس از آن مربوط به دوره آل مظفر است.