نارین کنترل مفتخر است با ۱۵ سال سابقه کار در زمینه برق، کنترل، ابزار دقیق و تامین تجهیزات در صنایع پایین دستی و بالادستی نفت، دانش و تجربه خود را در خدمت صنعت کشور قرار دهد. اساس کار ما استفاده و به کارگیری قطعات و تجهیزات معتبر و استاندارد با استفاده از دانش بومی می باشد.