• تهیه، نصب و راه اندازی انواع درایورهای AC و DC (اینورتر)
  • تهیه، نصب و راه اندازی انواع کنترل کننده جریان گاز و مایع (MFC) (Mass Flow Controller)
  • طراحی و ساخت انواع تابلوی کنترل و برق آزمایشگاهی و صنعتی
  • تهیه، نصب و راه اندازی انواع سنسور آزمایشگاهی و صنعتی (دما، فشار، جریان…)
  • برنامه نویسی مانیتورینگ با Labview
  • برنامه نویسی برای انواع کنترل کننده، نمایشگر و سنسور با خروجی آنالوگ یا دیجیتال آزمایشگاهی و صنعتی (دما، فشار، جریان…)
  • طراحی، نصب و راه اندا زی انواع سیستمهای آزمایشگاهی
  • برنامه نویسی مانیتورینگ برای داده برداری و کنترل سیستم های آزمایشگاهی و صنعتی
  • تعمیر و راه اندازی انواع کوره، آون الکتریکی و گازی آزمایشگاهی و صنعتی
  • به روز رسانی سیستم و تابلوهای برق و کنترل قدیمی (آزمایشگاهی و صنعتی)
  • طراحی، نصب و راه اندازی سیستم برق و کنترل پایلوت های GTL، نانو کربن و هوای گرم برای خشک کردن مواد شیمیایی
  • طراحی و ساخت سیستم های کنترل کننده و نشان دهنده دما، فشار و… به صورت پرتابل
  • طراحی و نصب سیستم کنترل و برنامه نویسی دستگاه های Porosimeter، Air permeability، Air release و  Pressurized consistometer
  • برنامه نویسی PLC
  • برنامه نویسی HMI